Η καθολική προσβασιμότητα αποτελεί τη δύναμη του παγκόσμιου ιστού Web, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση για όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως ικανοτήτων και ειδικών αναγκών. Σε αυτό στοχεύουμε προσπαθώντας να βελτιώσουμε τη ζωή των επισκεπτών μας.

Με βάση τα παραπάνω, δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα η οποία έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 Level A στην οποία:

  • για την οργάνωση της σελίδας χρησιμοποιούμε τίτλους, λίστες & σταθερή δομή
  • χρησιμοποιούμε περιλήψεις και λεπτομέρειες για την περιγραφή των ταινιών
  • στο trailer κάθε ταινίας παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης σε πλήρη οθόνη, έναρξης ή παύσης και προσαρμογής της έντασης του ήχου
  • στο trailer κάθε ταινίας υπάρχουν υπότιτλοι σαν εναλλακτική μορφή κατανόησης
  • χρησιμοποιούμε φράσεις που έχουν νόημα όταν διαβάζονται ανεξάρτητα από το υπόλοιπο κείμενο
  • το ευδιάκριτο μέγεθος γραμματοσειράς των κειμένων βοηθάει στην ανάγνωση τους αλλά και ο συνδυασμός των χρωμάτων βοηθάει ώστε να είναι η ιστοσελίδα αισθητή στον επισκέπτη